FAQs / Hur får jag ett användarkonto på Speleo.se?

Förutsatt att du är medlem i Sveriges Speleologförbund kan du få ett användarkonto på förbundets hemsida.

Tyvärr är det inte möjligt att migrera kontoinformation från den äldre hemsidan under Joomla till den nya som körs under WordPress. Skicka därför ett e-postmeddelande till admin@speleo.se om ditt önskemål.

De minimiuppgifter som krävs är namn och e-postadress. Utan giltig epostadress fungerar inte den automatiska funktionen för lösenordsåterställning vilket leder till ökat arbete för sidans administratörer.

När du får kvittot på att ditt användarkono är upplagt så får du ett epostmeddelande innehållande:

  • användaridentitet
  • lösenord

Du tilldelas också en behörighet som styr vad du kan göra på hemsidan.

Inlagd under:Hemsidan