FAQs / Vad är en blockgrotta?

En blockgrotta består av hålrum mellan stenblock och omgivande berg/block. Kan antingen bestå av enstaka block eller blocksamling då en bergsbrant kollapsat vid ett ras.

Inlagd under:Grottyper