FAQs / Vad är en karstgrotta?

Karst är det övergripande begreppet för de former som skapas då vatten långsamt löser upp fast berg, vanligen kalksten. Om vattnet letar sig ner i sprickor under markytan kommer dessa successivt att kunna vidgas för att efter tusentals år ha utvecklats till grottor.

karst-landscape

Inlagd under:Grottyper