FAQs / Vad är en sprickgrotta?

Denna typ av grottor bildas då berg spricker sönder efter sättningar och förskjutningar. Vanligen blir de inte särskilt stora. Det finns dock exempel på grottor som skapats vid större jordbävningar. I Sverige har detta inträffat till följd av spänningar i berggrunden som uppstått under landhöjningen efter den senaste istiden.

Inlagd under:Grottyper