FAQs / Vad bör ett färdmeddelande innehålla?

För att lämna ett användbart färdmeddelande så är det nödvändigt att med så hög noggrannhet som möjligt ange positionen för den grotta som ska besökas. Om grottan besökts tidigare finns ju möjlighet att någon registrerat positionen för grottingången med GPS. Använd i så fall den koordinaten.

I annat fall kan befintliga karttjänster (Google Maps/Earth, Hitta.se, m.fl.) användas för att ta fram lägesangivelser, förutsatt att ni vet var grottan ligger och åtminstone kan hitta ett ungefärligt läge i en flygbild.

Lullehatjårro

Ange alltså i färdmeddelandet koordinaterna för den grotta som ska besökas, tillsammans med grottans namn om den har ett sådant. Var tydlig med att ange vilket koordinatsystem som använts, det finns ju ett antal alternativ beroende på vilken källa som använts (UTM, WGS84, SWEREF99 TM, RT 90, etc.).

Färdmeddelandet bör också ange namn och ålder på alla i gruppen så så att en räddningsinsats kan förberedas på bästa sätt om det skulle bli aktuellt.

Ange den tid ni planerar att vara tillbaka eller på annat sätt ha kontaktat den som har färdmeddelandet (utgångstid), samt lägg på några timmar för att ange larmtid, dvs. den tid då ni absolut skall ha hört av er. Om ni inte gjort detta vid den tidpunkten så skall räddningstjänsten larmas. Glappet mellan de två tidpunkterna skall ha marginal för felbedömningar av tidsåtgång så att en räddningsinsats inte dras igång i onödan.

Lämna meddelandet till en vän/stugvärd/turiststation/etc. som har tillgång till telefon. Om ni befinner er inom mobiltäckt område, ring så snart grottbesöket är avklarat.

Inlagd under:Grottetik