FAQs / Var finns det grottor i Sverige?

Grottor av olika slag finns i stort sett över hela Sverige. I de södra delarna av landet är sprick- och blockgrottor vanligast, förutom i områden med kalkberggrund där det kan förekomma s.k. karstgrottor, där Lummelundagrottan är den man vanligen tänker på.

Längre norrut ökar förekomsten av karstgrottor, framför allt i fjälltrakterna där bergrunden i ett flertal områden innehåller lager av kalksten.

Medlemmar i SSF ges behörighet till förbundets grottdatabas där man kan få reda på var de olika grottorna ligger.

Inlagd under:Grottyper