FAQs / Vilken behörighet har en användare på hemsidan?

Du kan tilldelas någon av dessa roller som användare:

  • Prenumerant
  • Medarbetare
  • Författare
  • Redaktör

Rollerna ger litet olika behörigheter att lägga in information på sidan och delas ut beroende på vilken uppgift du har i förbundet.

Prenumerant
Kan skriva kommentarer till nyhetsinlägg och sidor, samt delta i forumdiskussioner. Normalbehörighet för alla medlemmar.

Medarbetare
Får utökade rättigheter med möjlighet att skapa nya inlägg, dvs de nyheter som hamnar i flödet på förstasidan. Lämplig roll för medlemmar i sektioner och kommittéer.

Författare
Rättigheterna utökas ytterligare med möjligheter att lägga till evenemang, samt bidra med bilder till sidans mediabibliotek. Användbar roll för ansvariga för sektioner och kommittéer, samt andra medlemmar som förklarat sig intresserade av att bidra till sidans innehåll.

Redaktör
Kan utöver de ovan beskrivna rollerna också skapa nya sidor, redigera och radera befintliga kommentarer, inlägg och sidor, skapa nya FAQs, mm. Delas endast ut till medlemmar som har utpekade ansvar inom styrelse, sektioner och kommittéer.

Administratör
I tillägg till ovanstående roller ges Administratörsrollen fulla rättigheter att konfigurera webbplatsen avseende funktioner, utseende och innehåll, samt att lägga till nya användare och tilldela dessa lämpliga roller. Denna roll delas endast ut efter styrelsens beslut och till den grupp som för närvarande har styrelsens uppdrag att sköta hemsidan.

Inlagd under:Hemsidan