Styrelsen

Vid årsmötet 2017 valdes följande personer till SSF:s styrelse. Bilder kommer när alla låtit sig bli fotograferade.


Torbjörn Djuvfeldt, ordförande


Johannes Lundberg, vice ordförande


Kenneth Gyllensting, sekreterare


Ulla Pettersson, kassör


Daniel Lundh, ledamot


Marco Kupiainen, ledamot


Emma Lundh, ledamot


Stefan Barth, ledamot


Ola Löfquist, ledamot

Samtliga i styrelsen kan nås via den gemensamma sändlistan styrelsen(at)speleo(punkt)se

Valberedningen inför årsmötet 2018 består av Niklas Konstenius och Andreas Forsberg