Styrelsen

Vid årsmötet 2017 valdes följande personer till SSF:s styrelse. Bilder kommer när alla låtit sig bli fotograferade.


Torbjörn Djuvfeldt, ordförande


Johannes Lundberg, vice ordförande


Daniel Lundh, sekreterare


Ulla Pettersson, kassör


Marco Kupiainen, ledamot


Emma Lundh, ledamot


Stefan Barth, ledamot


Ola Löfquist, ledamot

Samtliga i styrelsen kan nås via den gemensamma sändlistan styrelsen(at)speleo(punkt)se