Styrelsen

Vid årsmötet 2016 valdes följande personer till SSF:s styrelse. Bilder kommer när alla låtit sig bli fotograferade.

Torbjörn Djuvfeldt, ordförande
Johannes Lundberg, vice ordförande
Kenneth Gyllensting, sekreterare
Ulla Pettersson, kassör
Niklas Konstenius, ledamot
Marco Kupiainen, ledamot
Emma Lundh, ledamot
Stefan Barth, ledamot
Ola Löfquist, ledamot

Samtliga i styrelsen kan nås via den gemensamma sändlistan styrelsen(at)speleo(punkt)se